•  
  •  
  •  
CUSTOMERSERVICE

客户服务

 
留言内容:
* 已输入字符:0
小于等于500字符
留言人:
 
小于等于20个字符(包括A-Z、a-z、0-9、汉字、不含特殊字符)
您的邮箱:
 
示例:example@mail.com
手机号码:
 
由数字、“+”、中横杠“-”组成,最大允许20个字符
 
  回复时请短信通知我
验证码:
   
0577-86623868

欢迎拨打康牌的服务热线,真诚为您服务。

 

版权所有 温州市康牌制药机械有限公司

中企动力提供网站建设 浙ICP备12000129号